Denetim Kurulumuz

Tayran DEMİR

Denetim Kurulu Başkanı

Nail AKYÜZ

Denetim Kurulu Üyesi

Seyit BALIM

Denetim Kurulu Üyesi